نشانی: خ آزادی، خ بهبودی، نرسیده به نصرت ، ساختمان بنیامین ، پ 145، طبقه 5 ، واحد18 – مجهز به (2) آسانسور و پارکینگ
دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق :77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب 44153186 شعبه شمال 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

نشانی: خ آزادی، خ بهبودی، نرسیده به نصرت ، ساختمان بنیامین ، پ 145، طبقه 5 ، واحد18 – مجهز به (2) آسانسور و پارکینگ

 دفتر مرکزی: 66097851
 مرکز تعمیرات: 66097859
 شعبه شرق :77978135
شعبه هفت تیر: 88836102
شعبه جنوب: 55300568
شعبه غرب 44153186
شعبه شمال 26721443
شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

ماه : تیر 1399(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

ویژگی تلویزیون 55XTU725
دسته‌بندی نشده

ویژگی تلویزیون ۵۵XTU725

ویژگی های تلویزیون ۵۵XTU725 ایکس ویژن شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت تلویزیون مهارت زیادی را

ادامه مطلب »
ویژگی تلویزیون 55XTU615
دسته‌بندی نشده

ویژگی تلویزیون ۵۵XTU615

ویژگی های تلویزیون ۵۵XTU615 ایکس ویژن شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت تلویزیون مهارت زیادی را

ادامه مطلب »
ویژگی های تلویزیون 65XTU815
دسته‌بندی نشده

ویژگی های تلویزیون ۶۵XTU815

ویژگی های تلویزیون ۶۵XTU815 ایکس ویژن ویژگی های تلویزیون ۶۵XTU815 شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت

ادامه مطلب »
تلویزیون 49XK560 ایکس ویژن
دسته‌بندی نشده

تلویزیون ۴۹XK560 ایکس ویژن

ویژگی های تلویزیون ۴۹XK560 ایکس ویژن تلویزیون ۴۹XK560 ایکس ویژن شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت

ادامه مطلب »
تلویزیون 49XK570 ایکس ویژن
دسته‌بندی نشده

تلویزیون ۴۹XK570 ایکس ویژن

ویژگی های تلویزیون ۴۹XK570 ایکس ویژن تلویزیون ۴۹XK570 ایکس ویژن شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت

ادامه مطلب »
ویژگی های تلویزیون 55XTU815
دسته‌بندی نشده

ویژگی های تلویزیون ۵۵XTU815

ویژگی های تلویزیون ۵۵XTU815 ایکس ویژن ویژگی های تلویزیون ۵۵XTU815 شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت

ادامه مطلب »
تلویزیون ۴۳XY410 ایکس ویژن
دسته‌بندی نشده

تلویزیون ۴۳XY410 ایکس ویژن

ویژگی های تلویزیون ۴۳XY410 ایکس ویژن تلویزیون ۴۳XY410 ایکس ویژن شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت

ادامه مطلب »
ویژگی تلویزیون 55XTU625
دسته‌بندی نشده

ویژگی تلویزیون ۵۵XTU625

ویژگی های تلویزیون ۵۵XTU625 ایکس ویژن ویژگی تلویزیون ۵۵XTU625 شرکت ایکس ویژن جزوه بهترین شرکت هایی است که به تازگی در زمینه ی ساخت تلویزیون

ادامه مطلب »